Industrioppvarming

Strålevarme avgir varme på samme måte som når sola skinner. Når strålene treffer kroppen, eller andre faste legemer og gjenstander, omdannes energien til varme.

Gassdrevne infrarøde og svarte stråleovner er effektive varmekilder som gir direkte oppvarming. Ovnene kan startes rett før arbeidsområdet skal brukes, og varmer opp lokalet på 15 minutter. Soneinndeling og helautomatisk tidsinnstilling gir fleksibilitet og mulighet for oppvarming av utvalgte områder for dag og ukeinnstillinger.

Gassdrevene infrarøde stråleovner er ideelle for oppvarming av uterom, lokaler med høy takhøyde, bygninger som ikke er i kontinuerlig bruk, tørking, avising og avfukting av bygninger ved vannskader. Gassdrevne infrarøde stråleovner virker ved at en blanding av gass og luft forbrennes på en keramisk overflate. Overflatetemperaturen er mellom 850 °C – 900 °C. Ovnene rettes mot gulvflaten eller arbeidsområde som skal varmes opp. Strålene blir reflektert og fokusert på et konsentrert område for å gi den nødvendige varmen til det tiltenkte området. Den infrarøde varmen varmer opp gulvet, arbeidsbenker eller andre ønskelige overflater som deretter varmer opp luften.

Dette gir en optimal fordeling av varme i selve arbeidsområde og har minimalt med varmetap til rommet forøvrig. Gassfyrte strålepaneler betraktes som den raskeste og mest kostnadseffektive oppvarmingsmetoden som finnes på varmemarkedet. (Kilde: Energilex 2002)